Johda kysymyksillä – välittämisen kulttuurilla vastuunottoa ja tulosta!

Miksi johtaa kysymyksillä? Olisiko siitä hyötyä, jos henkilöstö olisi itseohjautuva ja halukas oppimaan lisää?

Miten saisin työntekijät välittämään tekemisestään ja hoitamaan asiat oikein?

Mitä minun kannattaa tehdä tilanteissa, joissa vastuunkantoa ei tunnu olevan?

Miten saan henkilökunnan motivoitumaan ja jaksamaan kasvavan työtaakan kanssa?

Jämäkkyyttä johtaa, joutumatta osapuoleksi mielipideväittelyyn

Monesti esimies on noussut esimieheksi tekemällä työnsä hyvin. Toisaalta on voitu johtaa jo pitkäänkin, mutta muutostilanteessa hallintaa ei olekaan.

 • Miten johtaa entisiä työkavereita? Onko mahdollista olla yksi porukasta ja silti johtaa jämäkästi?
 • Miten uudessa työpaikassa voisitkin saada täysin tuntemattomat ihmiset luottamaan sinuun?
 • Miten pärjätä uudessa tehtävässä, kun johtamiskokemus tai koulutus puuttuukin? Kuka on roolimallisi ja ketä sinä olet valmis seuraamaan?

Työntekijät tarvitsevat ohjausta tehtävänsä menestykselliseen hoitamiseen. Ohjaustaidon pitää löytyä esimieheltä.

 • Miten saada työntekijöitten maksimipotentiaali esille, se joka pinnan alla piilee?
 • Miten saada työntekijät ottamaan vastuuta haastavissa tilanteissa?
 • Miten toimia esimerkillisesti ja kannustavasti johtajana?

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu kaikille johtamistyötä tekeville, jotka haluavat kehittyä, menestyä ja saada ihmiset tekemään paremmin yhteistyötä, parempaa tulosta.

Tämän koulutuksen tavoitteena on antaa yrittäjille ja esimiehille työkaluja johtaa henkilöstöä kohti parempaa välittämistä, luomalla huolenpidon ja auttavaisuuden kulttuuri. Jokainen esimies on vastuussa alaistensa menestyksestä ja toimii roolimallina kulttuurin luomiselle.

Johtaja luo tarkoitusta, jotta henkilöstö tietäisi, miksi pitää toimia tietyllä tavalla.

Esimies roolimallina työmoraalin vahvistamisessa

 • Miten toimia oikealla tavalla ja ansaita toisten kunnioitus?
 • Kulttuurin johtaminen ei ole monivalintatehtävä!

Kysymyksillä johtaminen

 • Aseta kysymyksen keila oikein – herätät henkilön omatunnon välittämään.
 • Antin 3 kysymyksen keila – älä joudu osapuoleksi mielipideväittelyyn.
 • Anna palautetta siten, että vastaanottaja itse sitä pyytää ja on kiitollinen sen saamisen jälkeen -harjoitus

Päivän yhteenveto ja keskustelu

 • Miten saada ihmiset välittämään tekemisestään?
 • Kuinka motivoida henkilöstöä parempiin tuloksiin?
 • Miten saada yksilöt haluamaan kehitystä ja toimimaan paremmin yhteistyössä?
 • Keskustelu: miten tästä eteenpäin, etteivät omat hienot ajatukset jäisi vain sanahelinäksi?

Palkittua koulutusta myös teidän yritykseenne?